3 GEN Big Data

Obvladujte podatke


ADVANT d.o.o. - Branko JovanovićNaslov predavanja: Vpliv BigData na fizično infrastrukturo podatkovnih centrov

Opis predavanja:

V predavanju se bomo dotaknili vpliva, ki ga ima BigData na fizično infrastrukturo podatkovnega centra. Predstavljeni bodo novi trendi, predvsem glede resursov napajanja, hlajenja, hitrosti omrežnih komunikacij. Predavanje se bo dotaknilo tudi novih tehnologij združevanja/povezovanja nadzornih sistemov fizične infrastrukture podatkovnega centra z nadzornim sistemom virtualiziranih strežnikov.AGENDA d.o.o. - Matjaž Godec in Mitja SovecNaslov predavanja: Odprte platforme in orodja omogočajo vse priložnosti "big data" - Red Hat OpenStack, Red Hat Storage in OpenShift by Red Hat

Opis predavanja:

Odkrivanje podatkov, infomacij, posebej pa novih znanj v podatkih (knowledge discovery), je ključnega pomena za uspeh v vsaki dejavnosti. Predpogoj pa so popolni, čisti, natančni podatki, zbrani iz vseh pomembnih virov, ki smo jih sposobni odbirati hitro in varno.
Kako? S platformami, rešitvami, orodji, ki omogočajo povezovanje različnih virov podatkov, tako lokalnih kot oblačnih ali zunanjih storitev. Big data, podatki, ki jih najbolje opisujejo 3V: velika količina (Volume) nestandardnih in različnih (Variety) podatkov, ki jih je potrebno obdelovati hitro in sproti (Velocity) .

Ključni gradniki rešitev "big data" so Platform-as-a-service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service, Storage, Middleware, integracijska in avtomatizacijska orodja.
Agenda Open Systems ima skupaj s podjetjem Red Hat odgovore na vse izzive in primerno znanje na naštetih področjih.IBM d.o.o. - Andrey VykhodtsevNaslov predavanja: Analytics in Cloud

Opis predavanja:

Andrey Vykhodtsev is going to talk about forces that are driving analytics in cloud adoption, what IBM offers in Cloud, and use cases for Cloud-based analytics.ORACLE d.o.o. - Robert KorošecNaslov predavanja: Oracle Big Data SQL

Opis predavanja:

V zadnjih desetih letih so zaradi potreb po obdelavi velik količin podatkov nastale številne tehnologije za paketno obdelavo nestrukturiranih podatkov (Hadoop MapReduce, HDFS ) in NoSQL tehnologije za zajem in obdelavo podatkov v realnem času. Napredek v zadnjih letih je prinesel prenos in shranjevanje podatkov v JSON semi-strukturirani obliki podatkov, še bolj pa je zanimivo dejstvo, da je spet prišel v prvi plan SQL jezik za analizo podatkov (Hive, Impala, Spark SQL). Oracle je šel še korak dalje s tehnologijo Big Data SQL, ki omogoča neposredno integracijo Big Data podatkov s podatki v obstoječi Oracle bazi. Integracija poteka na način, da analitična aplikacija dostopa do Oracle baze in uporablja bogat nabor SQL struktur, ki so na voljo v Oracle bazi podatkov, povpraševanje po Big Data podatkih pa Oracle baza pošlje v izvajanje neposredno na Hadoop sistem. Operacija "prenosa" izvajanja iz Oracle baze na Hadoop sistem je za analitično aplikacijo popolnoma transparentna. Za analitika in uporabnika to pomeni enostavnost razvoja, enostavnost upravljanja, varnost podatkov ter največjo hitrost izvajanja.
Na predavanju bomo predstavili tehnologijo in praktične primere uporabe Oracle Big Data SQL.Softergee d.o.o. - Alojz Černe in Tomaž BorštnarNaslov predavanja: Ceph rešitev kot revolucionarna zamenjava klasičnih diskovnih sistemov v srednjih in velikih poslovnih okoljih

Zakaj revolucija? Ker rešitev ponuja sistem, ki ni odvisen od posameznega proizvajalca, ker omogoča hranjenje podatkov z uporabo stroškovno optimalne standardne stojne opreme po ceni, ki jo določa konkurenca, podpira podatkovno zelo velike sisteme (petabytni sistemi in več), omogoča rast tako po po velikosti kot po hitrosti, omogoča enoten sistem za najrazličnejše potrebe shranjevanja in dostopanja do podatkov (aplikacijsko shranjevanje objektnega tipa, shranjevanje podatkov v oblačnih rešitvah, deljenje diskov preko mrežnih protokolov, porazdeljen masovni datotečni sistem). Ceph replicira podatke in s tem naredi sistem varen pred izpadi. Hkrati sistem sam razrešuje težave kadar izpade strojna oprema in se sam upravlja. To pomeni tudi enostavno in cenejšo administracijo in vzdrževanje strojne opreme. Predstavljene bodo tipične konfiguracije rešitve za različne namene.

Naslov predavanja: PostgreSQL (z derivati) kot rešitev pravnih in tehničnih zagat sedanjosti in prihodnosti

Opis predavanja:

IT managerji se ukvarjajo med drugim tudi s konstantno rastjo in razdrobljenostjo podatkov, pravnimi aspekti licenciranja lastniške programske opreme ter nižanjem stroškov. Izrazi "Free to download" ter "not limited for use" še ne pomenijo, da je tudi primerno za uporabo v vseh okoljih. Predstavljene bodo praktične zagate srednjih in velikih sistemov s primeri rešitev s produkti iz družine PostgreSQL (od brezplačnih do plačljivih rešitev ter s poudarkom na "big data" in noSQL rešitvah).3 GEN d.o.o. - Igor SmolnikarNaslov predavanja: Syslog servis v dobi Hadoopa

Opis predavanja:

Praktičen primer vsakodnevnega servisa v uporabi "na veliko".3 GEN d.o.o. - Davor GuttierrezNaslov predavanja: Apache Hadoop - kako deluje in kaj to je?

Opis predavanja:

Vsi smo že slišali zanj, toda vprašanje je kako ga namestiti in kako ga uporabiti?