3 GEN Big Data

Obvladujte podatke

ADVANT d.o.o.Branko Jovanović
je bil leta 1998 eden izmed soustanoviteljev podjetja ADVANT d.o.o. iz Ljubljane, katero danes velja za eno vodilnih slovenskih podjetij za izgradnjo in vzdrževanje fizične infrastrukture podatkovnih centrov. V zadnjih 10 letih je za večja slovenska podjetja in državne ustanove vodil številne projekte načrtovanja in izgradnje podatkovnih centrov (Krka, Petrol, Zavarovalnica Tilia, Najdi.si, Trimo Trebnje, Arnes, MIZŠ, MORS, Kontrola zračnega prometa RS, ARSO, TEŠ, Državni zbor, Droga Kolinska,…).
Znanje in izkušnje rad prenaša s predavanji na različnih strokovnih konferencah, posvečenih tej temi. Bil je tudi avtor in predavatelj prvega izobraževanja na temo »Projektiranje infrastrukture sodobnih računskih centrov» za pooblaščene slovenske projektante matičnih sekcij elektro inženirjev, strojnih inženirjev in inženirjev tehnologov v sklopu Inženirske zbornice Slovenije.
Končal je študij računalništva in informatike na Moskovskem inštitutu za energetiko, kjer si je leta 1995 pridobil diplomo doktorja znanosti s področja računalništva in informatike. Tekoče govori slovensko, angleško, rusko in srbsko.


AGENDA d.o.o.Matjaž Godec
, CTO v Agenda d.o.o. je eden izmed slovenskih pionirjev pri uporabi Linux-a in odprtokodnih tehnologij v produkcijskih okoljih, saj ima za seboj skoraj 30 let izkušenj. Svojo kariero je posvetil iskanju rešitev temelječ na odprti kodi, v vseh teh letih pa je svoje znanje in izkušnje dogradil tudi s poslovnimi kompetencami za uspešno svetovanje, implemetacije, razvoj, integracije in vzdrževanje v različnih mešanih okoljih. Je imetnik večine vodilnih Linux certifikatov, med katerimi so RHCSA, RHCE, RHCSA in OpenStack, NCLE, CNZA, ITIL in številni drugi. Aktivno sodeluje na večini slovenskih in predvsem mednarodnih "OpenSource based" konferenc, tudi kot predavatelj in skrbi za produkcijsko uporabo odprtokodnih tehnologij.

Mitja Sovec je sistemski inženir v podjetju Agenda d.o.o. in vsekakor svež veter, saj njegovim ambicijam in optimizmu pri osvajanju novih znanj ni konca. Ukvarja se predvsem z administracijo in uporabo odprtokodnih in Linux tehnologij, ima pa precej široka znanja različnih licenčnih rešitev, kot so Microsoft in Vmware. Je specializiran za Red Hat Cloud tehnologije (RHEV, RH OpenStack, OpenShift) in je tudi imetnik nekaterih sistemskih cloud certifikatov, kot je RHCSA in OS. Za Mitjo ne obstajajo težave, so le rešljivi izzivi!


Softergee d.o.o.Tomaž Borštnar
- sistemski inženir (https://si.linkedin.com/in/tomazborstnar)

Tomaž Borštnar se ukvarja z računalniškimi sistemi in komunikacijami že skoraj 30 let. Začel je z modemi in BBS sceno ter kmalu nato zajadral tudi na večje sisteme (na začetku zlasti DEC in Sun). Internet je sprva uporabljal preko X.25 omrežja in klicnih točk. Bil je tudi stalni član prve uredniške ekipe računalniške revije Monitor, eden nazgodnejših sodelavcev Arnesa, etc. S svojim tehničnim znanjem in izkušnjami je veliko pripomogel na začetku Siola in Voljatela, kjer je bil eden od ključnih ljudi pri postavitvi in zagonu. Kasneje je zasnoval in postavil omrežje Over.Net, ki ga še danes vodi in upravlja.

Že dobrih 20 let deluje tudi kot svetovalec in predavatelj na področju Unix/Linux administracije ter omrežnih komunikacij. Ima uradno licenco za poučevanje Red Hat in EnterpriseDB izobraževanj, status RHCE, SUSE CLE ter kar nekaj certifikatov podjetij Red Hat, Suse, Microsoft, EnterpriseDB, Cyberoam, NetASQ.

Alojz Černe
- sistemski inženir (https://si.linkedin.com/in/alojzcerne)

He started using Linux as a small project in 1999 with installing RedHat version 6.0. It soon became his primary interest. After that he followed the RedHat / Fedora.
He is a certified Red Hat Certified Engeneer (RHCE), Red Hat Certified Arhitect (RHCA), a Red Hat Certified Instructor (RHCI) and a Red Hat Certified Examiner (RHCX).


IBM d.o.o.Andrey Vykhodtsev
is an Analytics Platform Architect at IBM with more than 15 years of experience in Analytics, Big Data and large scale data warehouses.


ORACLE Slovenija d.o.o.Robert Korošec
se že več kot 20 let ukvarja z administracijo in uporabo različnih baz podatkov. Od leta 1999 je zaposlen v podjetju Oracle Software, kjer dela na področju svetovanja pri uporabi Oracle baze podatkov ter drugih tehnologij, povezanih z analizo podatkov. Njegovo področje dela obsega tudi Oracle Exadata integriran sistem ter Oracle Linux in Oracle Virtual Machine.


3 GEN d.o.o.Igor Smolnikar j
e sistemski inženir v podjetju 3GEN d.o.o. Njegovo delo obsega predvsem administracijo linux strežnikov ter aplikacijskih strežnikov (Oracle Application Server, Weblogic, jBoss, Tomcat), tuja mu niso niti različna virtualizacijska okolja (RHEV, VMWare vSphere). Pridobil je več specializiranih certifikatov, med njimi Oracle Linux ter Novell CLP.

Davor Guttierrez
je svojo strokovno kariero posvetil operacijskim sistemom Unix/Linux in odprtokodnim rešitvam. Njegove reference na tem področju obsegajo poglobljeno poznavanje UNIX in Linux operacijskih sistemov različnih proizvajalcev, kar pomeni namestitve, upravljanje, vzdrževanje in načrtovanje visoko razpoložljivih združljivostnih rešitev v heterogenih sistemih. Pridobil je certfikate RHCE, Novell CLE in Novell CNI. Od leta 2000 dalje sodeluje na različnih konferencah, izobraževanjih, tečajih in delavnicah kot predavatelj, kjer posreduje svoje bogato znanje in izkušnje.